ANCHA ES CASTILLA LA MANCHA

Vídeo del programa "Ancha es Castilla-La Mancha", de octubre de 2013. RTVCM